Asp.Net ile Twitter'da Paylaşım Yapma

Sosyal medya siteleri artık hayatımızın bir parçası haline geldi ve bizde bunları sıkça kullanıyoruz.

Twitter ve Facebook apileri sayesinde siteye giriş yapmadan paylaşım yapabiliyoruz.

Bu yazımda twitterda nasıl paylaşım yapabileceğinizi anlatacağım.

Bunun için https://apps.twitter.com adresinde application oluşturuyoruz. Bu application bize bazı bilgiler veriyor.Yeni bir proje oluşturuyoruz ve projemize nuget paket yöneticinden TweetSharp paketini projemize dahil ediyoruz.
Sonra bi tane webform ekliyoruz formumuzda bir textbox ve bir button olsun.

using TweetSharp; isim uzayını ekledikten sonra buttonun click olayına aşağıdaki kodları yapıştırıyoruz.

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
var ConsumerKey = "keyi buraya giriyoruz"; //Api oluşturduğumuz sayfada Key and Access Token Sekmesinden aldığımız keyler
var ConsumerSecret = "secret buraya";
var Token = "token buray"; //ilk girdiğimizde generate token diyoruz.
var TokenSecret = "token secret buraya";
var service = new TwitterService(ConsumerKey, ConsumerSecret);
service.AuthenticateWith(Token, TokenSecret);//Giriş yapıyoruz.
var result = service.SendTweet(new SendTweetOptions

{
Status = durum.Text //twiti textboxımızdan alıyoruz.
});
}

permission sekmesinde Read and Write kutucuğunun işaretli olması gerekmektedir.

sadece okuma özelliğinde api ile twit atamazsınız.