Sql Truncate Kullanımı

Ms-SQL de koşullu silme işlemi için delete komutunu kullanırız.

DELETE FROM [tablo adı] WHERE [şartlar]

Truncate ise koşul olmaksızın tablomuzdaki bütün verileri siler.

TRUNCATE TABLE tabloAdı

Mesela bir haber tablomuz var ve en son haberimizin idsi 950 delete komutu ile bütün kayıtları silsekte yeni kayıt girdiğimizde girilen haberin idsi 951 olacaktır.

truncate table haberler komutunu kullanırsak yeni girilecek haberin idsi 1 olacaktır.