Web.Config ile Açılış Sayfası Belirleme

Web sitemiz ilk açıldığında çalışacak olan sayfayı web.config dosyası ile ayarlamamız mümkün.

<system.webServer> 
<defaultDocument> 
<files> 
<clear /> 
<add value="giris.aspx" /> 
<add value="default.aspx" /> 
<add value="home.aspx" /> 
</files> 
</defaultDocument> 
</system.webServer>

 

bu sıralamaya göre sunucu ilk önce giris.aspx arayacaktır. Giris.aspx yok ise sıradaki sayfalara bakar. Hiç birisini bulamazsa sunucudaki iss ayarlarına göre açılış sayfasını belirleyecektir.